Blog

14. dec, 2018

Zelfmoord is een moeilijk onderwerp maar zeker geen taboe. Als een onderwerp moeilijk is gaat men het al heel snel onderbrengen onder de label ‘taboe’. Zo blijven veel mensen die met zelfmoordgedachten door het leven gaan op hun honger zitten. Het is niet bespreekbaar. “Foei, je hebt het zo goed en toch denk je aan zelfmoord, je moest je schamen!” En nog meer van die onderdrukkende gedachten worden je opgedrongen.

Waarom zelfmoord?

Gewoon rationeel bekeken? Kijk eens naar de wereld zoals die nu is. Men zou voor minder zin hebben om te vertrekken. Maar naar waar? Voor veel mensen is zelfmoord dan een oplossing. Of het de juiste keuze is moet ieder voor zichzelf uitmaken natuurlijk. Want ook mensen die de hand aan zichzelf slaan zijn verantwoordelijk voor deze daad. Hoe spijtig dit ook is voor de nabestaanden. De zelfmoordenaar is verlost van zijn/haar problemen.

Uitdaging

Is er een uitdaging te vinden in zelfmoord? Helemaal niet! Men zou kunnen stellen dat de overlevingsdrang bij ieder mens heel sterk is en dat het heel wat moed vraagt om deze te overwinnen maar dat is het niet. Zelfmoord is een wanhoopsdaad en in wanhoop is er geen uitdaging te vinden. Men doet maar wat. Verstand op nul en men doet maar wat men denkt dat juist is.

Zelfmoord gedachten zijn ons niet vreemd

Wij beiden hebben ook een tijd rondgelopen met de gedachte om uit het leven te stappen en wij denken dat dit bij veel mensen al eens voorkomt. De gedachte: “Als het op deze manier zo verder gaat, hoeft het voor mij niet meer!” is een gedachte die menig mens al eens binnen krijgt. Ik (Eddy) heb lange tijd met deze gedachte te kampen gehad en telkens was er een innerlijk stemmetje dat mij altijd vertelde geen domme dingen te doen. Er zouden mij nog mooie dingen op het pad komen, zo beloofde deze stem mij altijd. En inderdaad, ik heb er lang op moeten wachten, de stem moest het mij dikwijls verzekeren. Maar uiteindelijk op ons 47ste levensjaar ging deze belofte in vervulling. Ook Rita heeft deze gedachten gekend maar niet in die mate. Voor haar was het meer een flitsgedachte, zij had al meerdere onprettige dingen kunnen overwinnen. De drang naar overleven was bij haar heel sterk aanwezig.

Verlangens

Ieder mens kent sterke verlangens over hoe men het leven zou kunnen invullen. Deze verlangens scheppen een toekomst die heel reëel is. Deze verlangens hangen samen met dat wat je hier komt doen op aarde. Stel je voor dat wij de sterke verlangens naar een ‘harmonieus samen’ zijn genegeerd zouden hebben en één van ons, of beiden uit het leven zouden gestapt zijn. In de eerste plaats zouden wij heel wat gemist hebben en op de tweede plaats, we zouden nooit andere mensen kunnen inspireren met onze blogs.

Conclusie

Kijk alvorens je uit het leven wil stappen naar de verlangens die je hebt en probeer deze waar te maken. Kijk alleen naar je eigen verlangens en hou die altijd voor ogen. Jij zelf bent het allerbelangrijkste in jouw leven. Het maakt niet uit dat je in het proberen waar te maken faalt. Begin gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw. Laat je niet ontmoedigen en ga door, ga door, GA DOOR!!!

Eddy en Rita

6. dec, 2018

Men heeft geen

uiterlijke guru nodig

om tot het Zelf te komen.

Inspiratie en de drive

om de innerlijke Guru

te ontdekken is

voldoende!

Eddy en Rita

Meer quotes zijn te vinden op deze pagina.

6. dec, 2018

Een mens is
bezield
met
zijn eigen
Goddelijke
Perfectie

Eddy en Rita

30. nov, 2018

Wij vinden het fijn om ‘oude gezegden’ te bespreken en te testen op de wereld waarin we nu leven. Wij gaan ervan uit dat het bewustzijn van de mensen stijgt met de tijd. Niet zo snel als de technologie veranderd maar toch snel genoeg zodat ‘bijna’ iedereen mee kan.

Als je iets te zeggen hebt, spreek dan!

Natuurlijk is het soms wijs om te zwijgen, zeker als men niets te zeggen heeft. Maar in veel gevallen is het dom om te zwijgen als men goed weet waarover men het heeft. Men mag ook niet bang zijn voor tegenreacties. Deze tegenreacties kunnen dan leiden tot conversaties die dan weer op hun beurt kunnen leiden tot diepere inzichten die men dan ook weer kan delen met anderen, waardoor dan ook weer tegenreacties kunnen komen. Men kan er alleen maar wijzer van worden!

Zwijgen om de lieve vrede

Soms kiest men ervoor om voor de lieve vrede te zwijgen. Dit komt vaak voor in relaties. Als men niet akkoord is met hoe de partner de relatie stuurt heeft men de mogelijkheid te zwijgen en de schuld bij zichzelf te zoeken. Men kan ook in plaats van te zwijgen laten weten dat men niet akkoord is en eventueel voorstellen doen om de relatie samen te sturen. In dit geval is spreken goud waard. Zwijgen is immers toestemmen, ook dat is een oud gezegde. Door te zwijgen krijgt men niet wat men verlangt maar wat men aangeboden krijgt en daar moet men genoegen mee nemen.

Voor veel mensen komt het goed uit dat men zwijgt

Met internet krijgen we enorm veel informatie binnen. Soms leest men dingen die kant nog wal raken. Moet men dan zwijgen of mag men de eigen mening op een beleefde manier formuleren? Zodat er een beschaafde en goed onderbouwde conversatie uit voort kan komen.

Een beschaafde conversatie voeren houdt in dat men ook het ongelijk kan toegeven, zodat men een beperkende visie kan vervangen door een visie die hoger ligt dan de vorige. Veel mensen delen informatie en houden enkel van lovende reacties. Reacties die dat wat ze delen in vraag stellen zijn niet geliefd. Die negeren ze liever. Voor hen komt het goed uit dat men als lezer zwijgt.

Eddy en Rita

29. nov, 2018

Ieder mens wordt geboren met een diep verlangen tot Harmonisch Zijn. Niet iedereen is zich hier van bewust. Als harmonie niet belangrijk zou zijn, zou het verlangen niet bestaan. Juist omdat het diepe verlangen er is, is harmonie bestaande. Harmonie houdt Perfectie in. Deze Perfectie kan men bij wijze van demonstratie, opdelen in twee aspecten. Innerlijke Perfectie en Uiterlijke Perfectie.

Innerlijke Perfectie

Innerlijke Perfectie ligt besloten in de kern van ieder mens. Innerlijke Perfectie is dus potentieel aanwezig om herontdekt te worden. Van de mens wordt enkel gevraagd dat hij zich bewust richt op deze Perfectie. De bewustwording in Perfectie kan op één ogenblik geschieden maar heel dikwijls, zeg maar in vele gevallen gaat er een heel proces aan vooraf. Dit proces houdt in dat men zich telkens weer richt op de Innerlijke perfectie, zonder dat men er zich een voorstelling van maakt.

Uiterlijke Perfectie

Om tot Uiterlijke Perfectie te komen ‘moet’ men notie hebben van de Innerlijke Perfectie. Vanuit een imperfect innerlijke beleving, gevoel en denken gaat men proberen, met alle geweld, de eigen uiterlijke wereld gelijk te maken aan de eigen beleving die imperfect is. Daar kan enkel imperfectie uit voort komen. Het met alle geweld iets proberen te veranderen zet spanningen neer die er voor zorgen dat Perfectie niet mogelijk is.

Harmonisch Zijn

Als men Innerlijk bewust is van de Perfectie wordt deze ook zichtbaar in de eigen uiterlijke leefwereld. Het blijft niet enkel bij een verlangen deze perfectie tot uiting te brengen, om Harmonie in de wereld te zetten. Men wordt Harmonie, men is Harmonie. In die zin smelten innerlijk én uiterlijk samen en is men een baken van Licht voor de gehele wereld.

Eddy en Rita