Blog 2019

15. nov, 2019

Vandaag hebben we besloten om geen blogs meer te schrijven. Zo af en toe moet men een keuze maken in het leven. Al onze blogs zijn met liefde en veel plezier geschreven én gedeeld met iedereen die er iets mee aankan.

Verder gaan in bewustzijn

Nu zijn we op een keerpunt gekomen. Wat willen we zelf? Zullen we verder gaan met het delen van inzichten of gaan we verder in bewustzijn? Voor ons is de keuze snel gemaakt. Beiden hebben wij in het verleden laten weten dat we God willen dienen. Om God te kunnen dienen hebben wij altijd heel goed geluisterd naar onze Ziel (intuïtie).

Op het moment zegt onze Ziel dat er genoeg informatie op deze site staat en dat we, als we dat willen, deze informatie nog lang kunnen uitmelken. Onze Ziel zegt ook dat we dit alles kunnen achter laten en verder gaan in een 'hoger bewustzijn' dat ons nog meer vreugde en inzichten kan brengen. Het enige dat we daar voor moeten doen is deze site achter te laten en zijn eigen werk te laten doen.

Wij laten deze site zijn werk doen en gaan zelf de eenvoudige weg op naar een hoger bewustzijn.

Eddy en Rita

26. okt, 2019

Op een plaatje op FB staat de volgende tekst te lezen: “Sometimes God breaks your heart to save your soul.” Vrij vertaald is dit: “Soms breekt God je hart om je ziel te redden.”

Onze reactie hierop was de volgende: Als dit waar is, is god maar een sadist. Alleen mensen kunnen harten breken.” Iemand anders reageerde op ons bericht met: “Soms wordt je hart net zo vaak gebroken tot het open gaat!”

Wie het plaatje deelde en wie er op reageerde is van geen enkel belang. Gewoon omdat velen aannemen dat het God is die beloond en straft. Als het even niet meezit wil God je iets duidelijk maken, wordt algemeen als waarheid aanvaard. Men neemt ook aan dat als je door alle ellende heen, dan nog een gesloten hart hebt, je hart meerdere keren gebroken wordt tot het wel ‘moet’ open gaan.

Toch werkt het zo niet. Mensen die wat te vaak op hun hart getrapt worden, worden achterdochtig en gaan hun hart nog meer sluiten. Ze worden angstig voor diepmenselijke, goddelijke contacten. Ze laten geen ruimte meer voor anderen, die hen eventueel zouden kunnen kwetsen en/of ook inzichten kunnen geven. Als men dit héél rationeel bekijkt zou men kunnen zeggen dat ze zich afsluiten voor de acties die God voor hen in petto heeft om hun harten te openen.

Open hart

Als wij beiden terug kijken naar onze vroegste jeugd kunnen wij alleen maar vaststellen dat onze harten altijd open stonden. Wij zijn nu 61 en hebben al een heel leven achter de rug waarin wij uiteraard ook vaak op het hart getrapt zijn. Toch zijn onze harten altijd open gebleven. Wat wij merken is dat telkens als wij gekwetst werden niet God er achter zat maar iets dat zo laag is, dat het alle mensen met een open hart wil manipuleren, om zichzelf daarna te kunnen laven aan de hoge energie die vrij komt als deze mensen angst en/of verdriet ervaren. Deze mensen hebben de neiging om zichzelf weg te geven en worden daardoor telkens weer door anderen die het niet zo goed voorhebben gekwetst. Door deze actie komt die prachtige energie vrij voor de lagere energieën. Die er zich zonder schroom aan laven. We beschreven dit reeds in verschillende blogs.

Onderscheidingsvermogen

Onderscheidingsvermogen is van groot belang in dit hele gebeuren. Welke acties zijn goddelijk van aard en welke niet? Welke visie houdt waarheid in en welke niet? Een actie of visie die jou eerst neerhaalt om je daarna op te tillen heeft niets goddelijks in zich. Deze acties worden gemanipuleerd vanuit de lagere energieën, die alleen maar uit zijn op de hoge energie die vrij komt telkens men zich overgeeft aan gedachten en acties die niet goddelijk ondersteunt worden. Goddelijke visies en acties zijn klaar en duidelijk en laten geen ruimte voor onderdrukking van welke aard ook.

Hou je hart open

Als je een open hart hebt, hou het dan open maar laat niet zo maar alles toe. Vroeg of laat komt er iets op je pad dat de moeite waard is om voor te leven. Bij ons is dat het tweelingzielschap. Voor anderen is dat weer iets anders.

God breekt je hart nooit, de 'energie God' streelt je hart. Opdat je zou weten dat je geliefd bent!

Eddy en Rita

16. okt, 2019

Door negatieve ervaringen leert men de positieve meer waarderen?

In de jaren dat ik (Eddy) met alternatieve zaken bezig was, wilde ik dat maar al te graag geloven. Nu weet ik dat men geen negatieve ervaringen nodig heeft om te leren hoe men in het leven hoort te staan. Positieve ervaringen komen net zoals negatieve ervaringen uit het dualiteit denken en beleven. Men meent ze allebei te moeten kennen om tot een ‘Waar Leven’ te kunnen komen.

Persoonlijke voorkeuren

Het gevolg is dat men alles gaat opsplitsen in tegengestelden. In het bewustzijn van tegengestelden gaat men persoonlijke voorkeuren laten meespelen. Zo zijn er heel wat mensen die een uitgesproken voorkeur hebben voor negatieve ervaringen. Ze denken dat ze door negatieve ervaringen veel sneller zullen groeien in bewustzijn. Als men dan in die negatieve ervaring verblijft wil men er zo snel mogelijk van af.

Ook de voorkeur voor enkel positieve ervaringen kan nooit leiden tot een leven in harmonie. Door die voorkeur leeft men in angst dat de negatieve ervaringen vroeg of laat de kop zullen opsteken. Angst kan men moeilijk positief noemen.

Er is meer dan positief – negatief

Om tot die ervaring te komen hoort men volledig in de stroming van het eigen leven te staan. Het heeft te maken met een gewaarzijn dat resoneert in een energie die de dualiteit overstijgt. Voor wij elkaar ontmoetten wisten wij dat ook niet. Sinds wij samen zijn, staan wij beiden volledig in de stroming van het leven dat onze Ziel ons aangeeft. Niemand maar dan ook niemand heeft ons dat ooit verteld. Het is iets dat men zelf hoort te ontdekken én te leven. De Ziel vraagt een totale overgave van het individu. Wat men in die overgave krijgt overstijgt je stoutste dromen.

Eddy en Rita

23. sep, 2019

Onderdrukking kennen we allemaal. Het is soms zo subtiel aanwezig dat men zelfs niet weet dat men zichzelf en/of anderen onderdrukt. Soms is onderdrukking duidelijk zichtbaar maar ervaart men deze als een bevrijding, een soort van penitentie. Men ziet het vaak in religieuze kringen waar men elkaar verteld dat men een zondaar is en dat men nog heel wat werk heeft alvorens men zichzelf kan rekenen bij de van zonden bevrijde mensen. In feite heeft men er een levenstaak aan.

Spirituele, alternatieve onderdrukking?

Veel mensen zijn afgestapt van een religieuze beleving omdat zij iets meer wilden dan alleen maar het idee van een zondaar die boete moet doen om op een goed blaadje te komen bij God. Men wilde ‘zelf’ bepalen op welke manier men tot een hoger bewustzijn kon komen. Men wilde iets totaal nieuws! Uit die drang tot vernieuwing is een nieuwe beweging op gang gekomen.

Het was de bedoeling om zich te ontdoen van beperkende ideeën die de mens vasthouden. Zichzelf ontdoen van die ideeën vraagt weinig inspanning. Maar gewoon maar zeggen dat men verlost is van die ideeën, ook al is dat zo, is niet voldoende. Men kan er niet mee uitpakken. Dat is te eenvoudig, niemand gelooft het. Men kan het ook niet aanbieden in de vorm van een cursus bv. Om die nieuwe beweging vorm te geven is men gaan afkijken bij de oosterse religies die spraken over ego en karma en nog meer van die heerlijke, vreemde begrippen. Met de introductie van die nieuwe ideeën heeft men gelijk de onderdrukkende ideeën mee geïntroduceerd.

Hoe werken die onderdrukkende ideeën?

Zoals eerder beschreven staat, ze werken heel subtiel. Je hebt er geen idee van dat je met onderdrukking bezig bent. Het lijkt zelfs heel normaal te zijn dat men rekening ‘moet’ houden met de ideeën die voor onderdrukking zorgen.

Hoe vaak hoort men niet;

  • “Mijn ego speelt mij weer parten! Als ik daar maar eens van af zou kunnen!”,
  • “Je hebt een groot spiritueel ego! Je hebt nog veel werk!”,
  • “ik heb een bijzonder onaangename relatie met iemand maar het is een karmische relatie. Ik heb nog een en ander goed te maken met die persoon.”,
  • “Jij hebt een relatie met die persoon omdat je heel wat karma hebt goed te maken met die persoon.”.
  • Enz ...

Allemaal zaken die jou doen geloven dat je nog niet klaar bent voor een leven in een hogere trilling. Wanneer denk je 'zelf' dat je er klaar voor zal zijn?

Onderdrukking door manipulatie

Men ziet het vaak in discussies dat mensen elkaar proberen klein te krijgen door manipulatie. Zo kan men bv. lezen dat iemand schrijft, dat hij/zij een gevoel heeft van een ander dat die bepaalde eigenschappen naar voor brengt die niet zo mooi zijn volgens hem/haar. Vaak is dit een manier om in een discussie gelijk te halen. Als deze persoon zijn/haar gelijk haalt, laat jij jezelf onderdrukken op de punten die jij als gevoelig ervaart.

Stop met het onderdrukken van anderen. Laat je niet onderdrukken, blijf bij je eigen standpunt.

Eddy en Rita

20. sep, 2019

Als men op een spirituele zoektocht is, komt men vroeg of laat de vraag tegen of men echt of nep is. Ik (Eddy) ben ze in ieder geval tegengekomen en ik heb er lang mee geworsteld.

Voor Rita en ik elkaar ontmoetten had ik een alternatieve praktijk in bijberoep. Mensen kwamen graag voor een healing. De meeste cliënten waren tevreden en prezen mijn vaardigheden. Zelf was ik niet zo zeker van dat wat ik aan het doen was maar blijkbaar zag niemand dat.

Niets klopte in mijn leven. Ik miste een dieper contact met mijn toenmalige partner en dat zette een domper op heel mijn manier van zijn. Ik was ook bang dat vroeg of laat zou uitkomen, tijdens de behandelingen die ik gaf, dat ik maar een nepper was.

Toen Rita en ik elkaar leerden kennen heb ik korte tijd nadat wij samen gingen wonen die praktijk stopgezet. Er viel een grote last van mijn schouders en eindelijk kon ik evolueren tot de persoon die ik echt ben. Er is geen angst meer om door de mand te vallen want er is niets te verbergen. Ik ben wie ik werkelijk ben en niet de rol die ik toen aangenomen had. Dat brengt een diepe vreugde die ‘écht’ is.

Een nepper moet altijd op zijn/haar hoede zijn en kan moeilijk of niet genieten van vreugde.

Als men zich hier in herkent is er maar één vraag die men zichzelf kan stellen: “Wil ik echt of nep zijn?”

Eddy en Rita