Blog 2019-20

11. mrt, 2020

In verschillende blogs schrijven wij dat wij ons door allerlei geschriften laten inspireren. Deze keer hebben we ons laten inspireren door een raadgeving die Meester Jezus aan Zijn apostelen gaf, alvorens hen op pad te zenden om zieken te genezen, onreine geesten uit te werpen en de mensen te vertellen dat het ‘Koninkrijk van God’ nabij is.

De volgende raadgeving kan men best pittig noemen;

Matteüs 10: 11 – 14

Als je een stad of een dorp binnenkomt, bekijk dan wie het daar waard is dat je bij hem logeert. Blijf bij hem tot je weer uit die stad vertrekt. 12 Als je zijn huis binnengaat, wens de mensen die er wonen dan vrede toe. 13 Als die mensen het waard zijn, zal je vrede over hen komen. Maar als ze die vrede niet waard zijn, zal je vrede bij je terugkomen. 14 Als mensen niet naar je willen luisteren, ga dan weg uit dat huis of die stad. Klop het stof van je voeten af om hen te waarschuwen.

Wie is het waard dat je bij hem/haar blijft?

Bekijk het zelf zegt Meester Jezus, waarmee Hij bedoelt dat je gebruik ‘moet’ maken van je eigen onderscheidingsvermogen. Als je zomaar met mensen omgaat zonder gebruik te maken van je onderscheidingsvermogen zal je dikwijls het deksel op je neus krijgen. Kijk dus uit met wie je omgaat!

Als ze het waard zijn, komt uw vrede over hen!

Het klinkt behoorlijk arrogant. Toch zit er een diep inzicht achter deze uitspraak. Als ze het waard zijn! Je hebt eerst je onderscheidingsvermogen gebruikt om uit te zoeken of mensen het waard zijn, of ze het aankunnen om de energie die je bij je draagt te ontvangen. En dan stort je, je vrede uit over hen. Toch kan het zijn dat je deze mensen overschat hebt. Dat ze je energie niet willen aanvaarden. Dan zal die energie naar je terug keren, je laat niets bij hen achter.

Nog wat napraten

Je kunt het nog eens proberen met woorden maar doe geen moeite meer, als ze niet naar je willen luisteren. Steek er je tijd niet in, je kunt hen niet veranderen. Er is niets aan te doen, klop zelfs het stof van je voeten als je weg gaat bij die mensen.

In deze moderne tijd

Heel wat spirituele mensen proberen anderen tot spiritualiteit te bewegen. Ze gaan geduldig te werk en blijven er hun eigen energie in steken. Men ziet dit vaak in groepen op facebook, in spirituele fora, enz. Gelijk waar op internet ziet men mensen elkaar proberen op te tillen tot een hogere manier van denken en Zijn. Veel mensen lachen ermee. Zijn zij die moeite waard? Zijn zij het waard dat jij je tijd er in steekt? In de meeste gevallen raak je zelf geïrriteerd. Je geeft hen jouw vrede maar ze zijn het niet waard. Laat die vrede bij je terug komen. Ga weg uit die groepen, die fora, ….

Klop het stof van je voeten, ...

... met andere woorden; 'verwijder alles' wat je ooit geschreven hebt in die groepen, fora of waar dan ook, waar je niet welkom bent. Laat het ongeloof bij hen. Laat niets achter en neem niets mee dat je zou kunnen belasten.

Klop zelfs het stof van je voeten!

Eddy en Rita

18. feb, 2020

In onze blog ‘tweelingzielschap en manipulators’ schrijven we dat veel mensen denken dat ze de energetische band met de manipulator die zij als hun tweelingziel zien niet kunnen verbreken. Wij zeggen dat het wel kan, zelfs op een heel eenvoudige manier. Als men ‘werkelijk’ een tweelingziel is, is het gewoon zinloos om de energetische banden te verbreken. Om de eenvoudige reden dat tweelingzielen, alvorens zij elkaar ontmoeten, toch een bepaalde spirituele volwassenheid hebben bereikt. Een volwassenheid die hen verteld wat hun werkelijk missie is! Deze missie heeft niets met onvolmaaktheden te maken.

Het concept dader – slachtoffer loslaten

Het is noodzakelijk dat men enig inzicht krijgt in de werking van het concept dader – slachtoffer. In onze blog ‘tweelingzieschap en slachtofferrol’ geven wij al een aantal inzichten over die werkingen. 

Energetisch zijn er verbindingen die mensen kunnen beletten om elkaar los te laten. Men denkt al snel dat het onmogelijk is om de energetische verbinding te verbreken. Toch is het niet zo moeilijk om jezelf te bevrijden van iemand waar je niets meer mee te maken wil hebben.

Voor Rita is loslaten het gemakkelijkste wat er is. Als zij werkelijk toe is aan loslaten, zegt zij: “Ik laat los!” en dat wat en/of de persoon die zij wil loslaten is los gelaten. Zo eenvoudig is het. Dit gebeurt puur op wilskracht. Het is een goede manier die werkelijk werkt als je er aan toe bent om los te laten.

Loslaten door visualisatie

Zelf laat ik (Eddy) op dezelfde manier los als Rita. In het verleden ging dat niet zo goed. Daarom volgde ik een cursus intuïtieve ontwikkeling. In die cursus leerden we kijken naar de koorden die men heeft met anderen. We leerden die koorden zuiveren en/of verbreken. Het is een manier die werkelijk werkt. Men moet ook steeds weer, al naargelang de band die men heeft met een persoon, die banden blijven zuiveren en/of verbreken, wil men het gewenste resultaat behalen. Hou er ook rekening mee dat de ander wel eens andere gedachten en gevoelens kan hebben dan jij. Met de ene persoon zal men de banden iets gemakkelijker verbreken dan met de ander.

Hieronder zal ik een visualisatie beschrijven die voor mij goed werkte. Er zijn nog andere methoden, die even goed werken. Alles hangt af van wat er nu op het moment voor jou het beste werkt.

Visualisatie

Belangrijk is, alvorens met deze visualisatie te beginnen, te kijken naar de eigen gemoedsgesteldheid van het moment. Best is om deze visualisatie niet te doen als men boos is. Ze zal dan ook weinig effect hebben. Gewoon, omdat boosheid een lage energie is en met een lage energie is het niet mogelijk om positieve veranderingen aan te brengen.

In principe kan men deze visualisatie gelijk waar toepassen. Zelfs onder omstandigheden die niet zo rustig zijn. Toch kan men, als men niet vertrouwd is met visualiseren, zich best afzonderen op een rustige plaats waar men niet gestoord kan worden. Muziek en kaarsjes, enz … zijn niet nodig maar als het jou tot rust kan brengen moet je het vooral niet laten.

 1. Het gemakkelijkste is om op een stoel te zitten, indien mogelijk, met de rug recht en de voeten naast elkaar. Liggen is ook mogelijk. Breng jezelf tot rust.

 2. Een goede aarding is belangrijk, dit om te vermijden dat men van alles gaat verzinnen. Men begint dus met zich te aarden door van de stuit een lijn of buis naar de kern van de aarde te visualiseren. Sla deze lijn een paar keer rond de kern, zodat ze goed vast zit. Neem er de tijd voor.

 3. Bescherming is ook noodzakelijk. Visualiseer rond jezelf een holle bol van licht, zorg er goed voor dat deze ook onder je voeten zit. Als je deze bol niet onder je voeten krijgt, ben je nog niet voldoende geaard. Werk dan eerst aan je aarding en zet dan de bol nogmaals rond je lichaam.

 4. Daarna visualiseer je een zonnetje boven je hoofd, vanuit dit zonnetje zal je straks de vrijgekomen plekken terug opvullen met positieve energie. Heel belangrijk, je neemt iets weg en er komt plaats vrij die terug opgevuld moet worden.

 5. Dan visualiseer je de persoon met wie je de koorden wil zuiveren of verbreken, buiten je eigen energieveld, voor je. Zet ook bij deze persoon een zonnetje boven het hoofd. Kijk naar de koorden die jullie verbinden en zet in het midden op die koorden een aarding die je laat doorstromen tot in de kern van de aarde. 

 6. Als het de bedoeling is om de koorden te zuiveren laat je vanuit je zonnetje energie door de koorden stromen. Laat ook van uit het zonnetje van de ander energie stromen door de koorden. De beide energieën ontmoeten elkaar in het midden en nemen de onzuiverheden, door de aarding, mee tot in de kern van de aarde. Als het niet lukt met alle koorden tegelijk, doe je het best koord voor koord.

  Laat de energie een tijdje stromen. Verbreek de koorden niet, koppel de aarding los en laat ze in de grond verdwijnen. Ga verder naar punt 9.

 7. Als je de koorden wil verbreken, neem je een gouden schaar en knip je voorzichtig bij jezelf en de ander de koord zo dicht mogelijk bij het lichaam door. Laat daarna de koord meenemen door de aarding in het midden van de koord tot diep in de aarde.

 8. Het is heel belangrijk dat je de vrijgekomen plekken bij jezelf én bij de ander opvult. Bij jezelf vanuit je eigen zonnetje, bij de ander vanuit zijn/haar eigen zonnetje. Laat dit even doorwerken!

 9. Om af te sluiten kan je alle energie die je ooit aan deze relatie gespendeerd hebt gezuiverd naar je terug laten komen.

 10. Kom rustig uit je visualisatie en geniet van je vernieuwde toestand!

Deze visualisatie is zeer uitgebreid. Het kan zijn dat je iets vergeet te doen. Dat is niet erg, de volgende keer zal het beter lukken. Oefening baart kunst! Denk niet te snel dat je na één visualisatie verlost zal zijn van die persoon. Zeker niet als je te maken hebt met een manipulator, ook een manipulator heeft verschillende hulpmiddelen om jou daar te houden waar hij/zij je wil hebben. Het is aan jou om, als je de koorden verbroken hebt ook fysiek, emotioneel én mentaal afscheid te nemen van deze persoon! Alleen maar energetische koorden verbreken heeft geen enkele zin.

Eddy en Rita

17. feb, 2020

In onze vorige blog schreven wij dat het concept dader – slachtoffer enkel maar kan bestaan als beiden hun rol met glans vervullen. Hoe beter men de rol speelt hoe meer energie men vrijmaakt om het psychische rijk te voeden. Dat psychische rijk beschrijven wij in andere blogs. Wij noemen het zo. Anderen spreken dan weer over satan, duistere krachten, anti-christ, demonen, gevallen wezens, wraakzuchtige god, enz … Wij plaatsen het allemaal onder de noemer psychische rijk. Allen zijn ze uit op de energie die vrij komt door het lijden van menselijke wezens.

Dader – slachtoffer rol?

Als we even kijken naar het woord slachtoffer zien we twee woorden die gecombineerd zijn, slacht en offer. Slacht wil zeggen, doden en offer is een geschenk. Meestal iets dat men schenkt aan één of andere mindere god die daar om zou gevraagd hebben. Ook in oorlogen vallen veel slachtoffers, dit ter eer en meerdere glorie van het psychische rijk. De energie die daarbij vrij komt is alles behalve hoog.

Om slachtoffers te maken moeten er altijd daders zijn. Deze daders ‘moeten’ het idee hebben dat ze ondersteunt worden in hun manipulaties en denken dat wat ze doen, goed is voor de ander en zelfs voor de gemeenschap.

De grote grap is dat ook de daders, slachtoffers zijn van het psychische rijk. Omdat ze een bepaalde arrogantie hebben worden ze dat niet gewaar, ze weten niet beter dan dat ze goed bezig zijn. In het ‘vermeende tweelingzielschap’ zal de dader dan ook menen dat hij/zij manipuleert om de ander in beweging te krijgen. En in zekere zin is dat ook zo. Heel dikwijls zijn mensen vastgelopen op hun spirituele weg. Ze denken dat als hun leven rustig verloopt, ze dan ook op spiritueel gebied het hoogste bereikt hebben. Het feit dat ze een relatie aantrekken die niet rustig is zou voldoende inzicht moeten geven, dat ze vastgelopen zijn op hun spirituele weg.

Helaas krijgen deze mensen, meestal de verkeerde informatie, over een tweelingzielschap in disharmonie, zodat ze zich gaan schikken in de slachtofferrol. Het is heel belangrijk te weten dat het concept ‘tweelingzielschap in disharmonie’ door het psychische rijk, opzettelijk gecreëerd is om spirituele mensen bij hun eigen spiritualiteit weg te houden. Daar waar disharmonie is, wordt de hogere energie zodanig verlaagd dat het psychische rijk het kan opnemen. Beiden, dader én slachtoffer doen er aan mee en zijn bijgevolg beiden verantwoordelijk voor dat wat ze met hun eigen energie doen.

Eén Zijn

Een dieper inzicht in de werking van het concept dader-slachtoffer zou al een eerste stap in de goede richting zijn. Er kan nooit een dieper inzicht komen als men de opsplitsing dader – slachtoffer als waar blijft beschouwen. Men kan nooit tot een hoger inzicht komen wat éénheid betreft. Wij zeggen altijd dat het doel van tweelingzielen is, zichzelf te verenigen in éénheid en die éénheid aan de wereld te tonen.

Een ware tweelingziel laat zien dat het mogelijk is de kunstmatige, onware opsplitsing man-vrouw te overstijgen. Wat men toont in een tweelingzielschap in disharmonie is een pervertering van het ‘ware tweelingzielschap’. Dit soort tweelingzielschap benadrukt de opsplitsing. Een opsplitsing die volledig indruist tegen het natuurlijke, menselijke wéten dat alles één is. Vandaar dat er ook zoveel ellende in voor komt.

Ompoling van slachtoffer naar dader

Men ziet vaak dat mensen die lange tijd de rol van slachtoffer op zich genomen hebben en daar plots genoeg van hebben, zichzelf ompolen tot dader. Ze nemen zich voor om zich nooit meer te laten vangen in dezelfde situatie. Ze doen er alles aan om krachtig te worden en beginnen dan zelf anderen te manipuleren. Ze vinden dat zij het recht hebben om die anderen te laten boeten voor alles wat hen aangedaan is door anderen. Het maakt hen niet uit of hun slachtoffer hen iets aangedaan heeft. Iemand moet boeten.

Ook deze omgepoolde daders blijven in een slachtofferrol zitten. Ze ‘denken’ dat ze een trapje hoger staan dan ervoor maar geven nog altijd hun energie weg aan het lagere. Ze kunnen dan misschien wel een gevoel van vrijheid hebben maar in wezen laten ze zich manipuleren en bedriegen door het psychische rijk. Ze werken mee om spirituele energie te transformeren naar een lagere trilling, zodat het donkere deken dat over deze planeet hangt nog dichter wordt.

Bevrijdt jezelf van deze manipulaties

Er is maar één manier waarop men zichzelf kan bevrijden van de manipulaties van het psychische rijk. Stop met het spelen van een rol die absoluut niet voedend is voor jezelf en ook niet voor de gemeenschap of de wereld. Er is al genoeg geweld in de wereld, je hoeft er écht geen schepje bovenop te doen door in een gewelddadige relatie te blijven. Met geweld bedoelen we niet enkel fysiek geweld. Manipulaties zijn net zo goed gewelddadig. Alles wat er voor zorgt dat je de gedachte hebt dat je het niet waard bent jezelf als een “Waarlijk Spiritueel Wezen”, een “Kind van de Ware God” te zien, is gewelddadig. Of iemand anders dit jou aandoet, of je het jezelf aandoet maakt geen verschil!

Ieder mens is een potentiële meester en is bijgevolg gemachtigd om de eigen kracht op te eisen!

Eddy en Rita

Lees in deze blog hoe je de energetische koorden met anderen kunt zuiveren of verbreken!

16. feb, 2020

Een mooi voorbeeld van manipulatie is wat men tegenwoordig narcisme noemt. We zijn niet zo voor labeltjes. Ze doen vermoeden dat als je bv. iemand een narcist noemt hij/zij een slecht persoon is. Een mens is meer dan het label dat men er op kleeft! Er is altijd een vraag én aanbod. Als er genoeg mensen tot een hoger bewustzijn komen zal er minder vraag zijn naar gewelddadigheid.

Dader – slachtoffer

Om tot het uiten van narcisme te komen moet er altijd iemand zijn die het tegenovergestelde is. Zonder het tegenovergestelde is narcisme gewoon zinloos. Er moeten altijd twee energieën zijn die tegenover elkaar staan. Enerzijds heeft men volgens wat men dan noemt: de narcist, anderzijds heeft men het slachtoffer van de narcist.

Mensen die met onderdrukking, geweld, enz … te maken hebben, worden altijd slachtoffers genoemd. Onlangs opperde iemand op FB dat als men iemand een narcist noemt, er altijd iemand is die meewerkt als slachtoffer. Ze noemde het de co-narcist. En dat is nu net de rol die het slachtoffer speelt in dit dualistisch gebeuren. Als het slachtoffer genoeg heeft van dit dualistische spelletje en zijn/haar energie er uit terug trekt kan er niet meer gespeeld worden. De dualiteit dader-slachtoffer wordt dan op non-actief gezet. Het spel blijft doorgaan zolang het slachtoffer én de dader hun rol met glans spelen.

Harde leerschool

Nogal wat mensen die spiritueel bezig zijn hebben vaak al een hele harde leerschool gehad. Ze hebben dikwijls heel wat klappen gekregen. De meesten trekken deze harde leerschool aan, omdat ze denken dat ze door ellende meer spiritueel groeien. Wat men vraagt krijgt men natuurlijk. Op een gegeven moment hebben ze genoeg van die harde leerschool en willen ze rust in hun leven. Die rust krijgen ze dan ook.

In feite gaan ze een tijdje van die rust genieten, tot ze daar ook weer genoeg van hebben. Dan willen ze weer wat pit in hun leven. Wat men vraagt krijgt men. Als je niet specifiek laat weten wat je wilt, krijg je over je uitgegoten wat je aantrekt en aankan. Bij sommigen resulteert dat in het aantrekken van een andere persoon die je mogelijk herkent als een tweelingziel. Later blijkt dat die persoon niet is wat je ervan verwacht. Deze persoon blijkt een eerste klas manipulator te zijn.

Het ‘slachtoffer’ gaat klagen in de buitenwereld en krijgt daardoor veel aandacht. Dat is de beloning voor het slachtoffer. De beloning voor de manipulator is dat het slachtoffer vrijwillig de schuld op zich neemt voor zijn/haar wandaden. Hij/zij geniet met volle teugen van het machtsspelletje. Natuurlijk ‘moet’ hij/zij met volle teugen genieten, anders zou hij/zij de rol niet goed spelen. Wat is men nu met een manipulator die niet geniet van zijn/haar acties en bijgevolg niet voldoet aan het manipulatorschap?

Natuurlijk vind iedereen dat de dader een smeerlap is. Men mag dat vinden maar zo komt men nooit tot een dieper inzicht over dit dualistische spelletje. Men begrijpt dan, als slachtoffer, niet wat de eigen verantwoordelijkheid is in dit gebeuren.

Wat als je nu eens écht genoeg krijgt van het spel?

De huidige misleidende informatie over tweelingzielschap in disharmonie zorgt er voor dat iedereen dat beeld normaal is gaan vinden. Het is een programmatie die zelfs new-age hulpverleners als waarheid aannemen. Voor hen is het tweelingzielschap alles behalve romantisch, harmonisch. Zo hoort het dan, volgens hen, ook voor alle tweelingzielen te zijn. Punt ander lijn. Dat tweelingzielschap harmonisch is, zoals wij het bewijzen in ons dagelijks leven en in onze blogs, komt niet bij hen op. Dat komt omdat ze nog leraars van de harde leerschool zijn. Als men iets wil bereiken op spiritueel gebied ‘moet’ men volgens hen kunnen afzien! Zonder leed geen groei, enz …

Onze ervaring is dat men afscheid kan nemen van die harde leerschool om in harmonie nog hoger op de bewustzijnsladder te stijgen. De harde leerschool is een programma dat je weg  houdt van je spirituele groei. Het komt voort uit de onderdrukking van het “Ware Zelf”.

Energetische verbinding

We lezen nogal vaak in berichten van mensen die in de harde leerschool zitten met hun ‘mogelijke tweelingziel’ dat zij een energetische verbinding met hem/haar hebben die onmogelijk te verbreken is. Hoe kan men een energetische band verbreken als men ervan uitgaat dat men omwille van het tweelingzielschap, alles moet ondergaan om van te leren en dat de energetische band niet te verbreken is? Deze gedachte laat duidelijk zien dat men nog niet uitgespeeld is. Men heeft nog niet genoeg van dit alles, men wil nog wat verder spelen. 

Een ‘waar tweelingzielschap’ is niet energetisch verbreekbaar en het is ook niet de bedoeling dat men die band gaat verbreken. Maar in een relatie die enkel tot doel heeft om jou aan te zetten tot diepere inzichten, is die band wel verbreekbaar! 

Alles wat er voor nodig is, is de wil om de ‘dader’ los te laten en ‘nooit’ meer, onder geen enkele omstandigheid nog toe te laten in het eigen leven. Als men een beetje inzicht heeft in het energetische gebeuren, wéét je dat je als slachtoffer werkelijk ‘aan de haak geslagen’ bent door de manipulator. Deze bezit de vaardigheid om een energetische haak, of meerdere haken in jou energieveld te slaan. Je voelt de pijn zelfs van die haken.

Zet de neiging opzij om de schuld door te schuiven naar de dader, jij zit immers mee in het spel. Je bent zelf ook mede verantwoordelijk. Zolang je dit blijft ontkennen, blijf je de slachtofferrol spelen.

Energetische banden verbreken

Hierboven geven wij aan dat men de energetische banden kan verbreken als men dit wil. Op de eerste plaats en dit is heel belangrijk: men ‘moet’ ervan overtuigd zijn dat men genoeg heeft van het spel en dat men er nooit meer wil instappen. Men ‘moet’ ook duidelijk de harde leerschool willen verlaten. Men ‘moet’ duidelijk laten weten dat men iets geheel anders, iets liefdevollers, wil in het leven. Spirituele groei ‘moet’ op de eerste plaats staan in je leven. Als men stilvalt op het spirituele pad krijgt men weer iets aangeboden waardoor men weer ‘opgestart’ wordt.

Trek je energie volledig terug uit de slachtofferrol en geef je lichaam, hart, ziel en denken over aan je ‘eigen Goddelijke Zelf’! Hou je daarna nooit meer op met manipulators, het is 'NIET' jouw taak hen te veranderen!

Eddy en Rita

Lees in deze blog hoe je de energetische koorden met anderen kunt zuiveren of verbreken!

15. feb, 2020

Oei, psychische problemen? Ik ben niet gek hoor! Neen, je hoeft niet gek te zijn om psychische problemen te hebben. In feite heeft ieder mens in meer of mindere mate te maken met psychische problemen.

Spirituele pad

Als men op het spirituele pad zit, of besluit om dat pad te gaan, ‘moet’ men, als men verder op de spirituele ladder wil evolueren, naar de eigen psychische problemen kijken en deze oplossen.

Psychische problemen 

Men kan zichzelf wijsmaken dat men liefde voor iedereen voelt maar tegelijkertijd anderen haten. Dat is een psychisch probleem dat men onder ogen ‘moet’ komen wil men verder gaan. De gedachte dat men iedereen lief heeft en tegelijk anderen haat is werkzaam in het dualiteitsbewustzijn. Er kan dan nooit echte liefde stromen naar iedereen. De anderen, ook die men liefheeft, zullen dan altijd een struikelblok vormen op je pad naar spirituele bewustwording. De liefde die je voelt voor anderen is dan niet echt, ze is verbonden aan voorwaarden. Want, hen die ik liefheb, passen in mijn mentale kader en zijn mijn liefde waardig en de rest niet.

Er zijn tal van mentale problemen die er voor zorgen dat men zichzelf tegenhoudt. Zo kan men blijven denken dat alle problemen die men heeft, veroorzaakt worden door anderen. Dat is wel een heel gemakkelijke houding die men aanneemt. Zo is het ‘altijd’ de schuld van anderen dat je zelf niet spiritueel kunt groeien. In feite is het zo dat men dan ‘niet’ de verantwoordelijkheid voor het eigen leven durft en/of kan opnemen. Dit duidt op een spirituele onvolwassenheid. Men geeft de ander de macht over het eigen leven. Dat is een probleem dat geschapen is en onderhouden wordt in het eigen denken.

Men ziet het ook vaak bij mensen die zichzelf als tweelingziel met een ander herkennen. Hij/zij die niet meewilt in de gedachte die je zelf als waarheid aangenomen hebt, houdt dan, volgens jou, je spirituele groei tegen. Dit terwijl je je ‘eigen kracht’ vrijwillig afgegeven hebt aan de ander. Dit is een groot psychisch probleem waar men dikwijls vele jaren mee kan worstelen.

Los je psychische problemen op!

Als men verder wil evolueren op het spirituele pad ‘moet’ men naar de eigen beperkende gedachten en visies kijken, om die op te tillen naar een hoger niveau waar men deze kan oplossen met een energie die hoger is dan het probleem zelf. Op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem is geen optie. Men kan jaren op zoek gaan naar de oorzaak van een bepaald psychisch probleem, om er dan achter te komen dat men het probleem meegekregen heeft in de opvoeding. Belangrijker is zichzelf de vraag te stellen hoe men het probleem kan ‘oplossen’.

Men ‘moet’ keuzes maken! Gedachten, zaken en ook mensen die niet voedend zijn moeten ‘duidelijk’ losgelaten te worden. Half loslaten zal er voor zorgen dat men, met de eigen energie, aanwezig blijft in het psychische probleem.

Als je het probleem opgelost hebt, heb je, je eigen energie er uit terug getrokken. Het probleem bestaat dan niet meer!

Eddy en Rita